Blog

पोटात गॅस? constipation? वारंवार अजीर्ण? पुढील गोष्टी टाळा * खूप जास्त सुकं खाणं* कच्चे पदार्थ खूप खाणं* Fatless oils वापरणं*
कच्चे पदार्थ खूप खाल्ले तर काय होईल ? माणसाच्या पोटाची रचना आता खूप कच्चं अन्न पचवण्याची राहिलेली नाही. फळं जी
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products